Boring

Denne service leverer et billede af en bestemt boring (f.eks. GeoGIS boring).

GET https://data.geo.dk/api/v3/borehole

Version 2 understøttes stadig, men det vil blive fjernet i en fremtidig version.

Der findes følgende specielle services under borehole apiet:

  • Service til at finde hvilke boringer, som er nærmeste en koordinat. Læs mere om denne service her
  • Service til at levere signaturdata for en specifik boring. Læs mere om denne service her

Borehole

Parametre

Servicen kræver at enten BoreholeNo eller BoreholeId er angivet som parameter.

Navn Beskrivelse
GeoAreaId Id'et på GeoArea. Se Geo Area for mere information. Kun påkrævet i version 3 af api'et
BoreholeNo Boringensnummer. Kan være en kombination af bogstaver, tal, bindestreger, understreger eller mellemrum.
BoreholeId Id'et for boringen. Input skal være et tal > 0.
Height Angiver højden for billedet. Enheden er pixels. Default værdien er 500.
Width Angiver bredden for billedet. Enheden er pixels. Default værdi er 150.
LeftMargin Angiver venstre margin i billedet. Default værdien er 25.
TopMargin Angiver top margin i billedet. Default værdien er 40.
BottomMargin Angiver bund margin i billedet. Default værdien er 5.
RightMargin Angiver højre margin i billedet. Default værdien er 10.
SvgId Angiver værdien af Id feltet i den dannede SVG. Default værdien er borehole1.

Bemærk: Parameternavne til servicen er ikke case sensitive.

Format

Servicen understøtter en af følgende parameter som format:

  • image/svg+xml

Output

Servicen leverer et billede af den valgte boring i formatet SVG.

Errors

  • 400 Bad Request
  • 401 Unauthorized
  • 500 Internal Server Error

Eksempler på anvendelse

https://data.geo.dk/api/v3/borehole?geoareaid=1&boreholeNo=201.%201630

Returnere billede:
SVG svaret fra servicen

Der er lavet et simple eksempel på hvordan man kalder og danner en boring med tilhørende signatur, det eksempel kan ses her Dette eksempel henter boringssignatur data via denne service