Eksempel der viser en boring og dens tilhørende signaturforklaring:
For at eksemplet virker skal der indsættes et api token.

API token: (Token fra data.geo.dk)

Boringsnr:

Billede af boring:
Signatur forklaring: