Boring - Henter signatur data for en specifik boring

Denne service leverer data, der kan bruges til at lave en signatur for en specifik boring.
Brug denne serives i forbindelse med at en bestemt boringsprofil vises.

GET https://data.geo.dk/api/v3/borehole/GetLegend

Version 2 understøttes stadig, men det vil blive fjernet i en fremtidig version.

GetLegend

Parametre

Navn Beskrivelse
GeoAreaId Id'et på GeoArea. Se Geo Area for mere information. Kun påkrævet i version 3 af api'et
boreholeId Id'et på boringen.
boreholeNo Boring nummeret

Bemærk: Enten boreholeId eller boreholeNo skal angives. Samt at parameternavnet til servicen er ikke case sensitive

Output

Servicen leverer en liste af de lag, der findes i boringen, samt om den har pejlinger og/eller filtre. Output formatet er json.

Navn Beskrivelse
Layers En liste af typen LayerLegend, der angiver beskriver de enkelte lag.

LayerLegend har følgende felter:

  • Description - En beskrivelse af laget. Typen er en streng
  • Symbol - Symbol for laget. Typen er en streng
  • Color - En RGB farve som laget skal vises som. Farven er angivet i hex notation (#RRGGBB) Typen er en streng
  • ViewOrder - Rækkefølgende af lagene i boringsprofilet. Typen er en heltal
HasSounding Angiver om der findes en pejling i profilet. Typen er en boolsk variable.

Hvis denne er sandt, så skal dette vises med nedstående ikon og tekst. Hvis denne er falsk, så skal der ikke vises noget
Pejling af grundvandsstand

HasScreens Angiver om der findes en filtre i profilet. Typen er en boolsk variable.

Hvis denne er sandt, så skal dette vises med nedstående ikon og tekst. Hvis denne er falsk, så skal der ikke vises noget
Filter

Errors

  • 400 Bad Request
  • 401 Unauthorized
  • 500 Internal Server Error

Eksempler på anvendelse

https://data.geo.dk/api/v3/borehole/GetLegend?geoareaid=1&boreholeNo=14010044_3