Slice Tools

Geo Services udstiller to slice tools lag til brug i GIS-systemer og WebGIS.

Service url

Slice tools servicen kan tilgå via brug af følgende link:

https://data.geo.dk/mapv2/slice-tools

https://data.geo.dk/map/slice-tools? understøttes stadig, men det vil blive fjernet i en fremtidig version.

De enkelte lag, der kan vælges er angives nedenunder. Tjenesten understøtter standard WMS parametre. For at overfører parameterne til WMS'en skal de sættes som vendor specifikke parametre.

Bemærk: Slicetjenesten er adgangsbegrænset og der skal tilføjes en token for at få adgang til slicetjenesten. Se dokumentationen for Korttjenester for mere info

Slice DHM - Xm

Slice DHM hvor vi "forskyder" ned i DHM’en og genererer en flade parallelt med overfladen. Se illustrationen herunder.

Parametre:

Navn Beskrivelse
model Angiver id'en på modelen som der skal vises data fra
depth Angiver dybden der skal forskydes med (tal eller decimal tal hvor decimal seperatoren er "."). Tallet må ikke være negativt.

Eksempel

Nedstående eksempel viser hvordan man kalder DHM servicen for København modellen med 5 m under terræn:

https://data.geo.dk/mapv2/slice-tools?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&LAYERS=slice_dhm&viewparams=model%3A30%3Bdepth%3A5&CRS=EPSG%3A25832&STYLES=&WIDTH=[width]&HEIGHT=[height]&BBOX=[bbox]

Slice Kote - Zx

Slice DHM hvor vi "forskyder" ned i DHM’en og genererer en flade parallelt med overfladen. Se illustrationen herunder.

Parametre:

Navn Beskrivelse
model Angiver id'en på modelen som der skal vises data fra
level Angiver koten over havets overflade (tal eller decimal tal hvor decimal seperatoren er "."). Undersøtter både positive og negative værdier.

Eksempel

Nedstående eksempel viser hvordan man kalder Kote servicen for København modellen i koten -5 m under terræn:

https://data.geo.dk/mapv2/slice-tools?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&LAYERS=slice_kote&viewparams=model%3A30%3Bdepth%3A-5&CRS=EPSG%3A25832&STYLES=&WIDTH=[width]&HEIGHT=[height]&BBOX=[bbox]

Signaturforklaring

For at danne en signatur forklaring til slice-tools lagene for et bestemt område gøre følgende:

 1. Kort signatur data service kaldes for at hente alle signaturene dataene for modellen. Cache evt dette resultat
 2. For hver gang billede hentes fra slice tools servicen skal legende opdateres (nedstående er forklaret i psudokode):
  1. Nulstil fundne farver
  2. For hver pixel i billedet hentes farve informationen (se f.eks. her)
  3. Farve informationen testes om den er fundet før. Hvis nej så gemmes den ellers springes den over
  4. De fundne farve informationer konverteres til hex farver
  5. Ud fra dataene fra Kort legende service findes alle de objekter, der indeholder de fundnr hex koder (via Color), der er fundet ved at gennemgå alle pixels
  6. Signatur forklaringen dannes så ved at gennemløbe de fundne objekter (sorteres via SortOrder, hvor rækkefølgen er sigende) og vises for brugeren.
 3. Den signaturforklaringen der vises i GeoAtlas-live tegner en firkant med farven og skriver værdien fra Name ved siden af. Når brugeren har musen over elementet vises informationen fra LongName.