Korttjenester

Geo Services udstiller følgende datasæt som WMS-korttjenester til brug i GIS-systemer og WebGIS.

Bemærk: Korttjenester er adgangsbegrænset og der skal tilføjes en token for at få adgang til korttjenesterne. Samt at der ikke er adgang via QGis uden der bruges Geo's QGis plugin.

WMS Tjenester

Navn Beskrivelse
borehole Viser boringer på kortet. I version 2 af api'et skal geoareaid=[id'et på GeoArea] angives som en vendor specific parameter

WMS Capabilities

WMS Capabilities-filen for alle ovenstående korttjenester kan du tilgå med følgende link:

Parametre (vendor specifikke parametre)

Parametrene til wms servicene angives som vendorspecific parameters og som en del af urlen via parameteren:

viewparams=[parametre]
Formatet er som følgende:
[wms_url]&viewparams=model:[værdi];level:[værdi]
Værdier med :, = eller ; skal espaces.

Token

Token angives som en del af query parametererne og er påkrævet for at kunne tilgå kortene, både wms og slice:

token=[JWT token]
Eksempel som følgende:
[wms_url]&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c