Signaturforklaring til Geomodel lag

Denne service leverer signatur data for forskellige geomodel lag. Pt henter servicen kun data fra enheder (GeoEnhed).

Service url

Slice tools servicen kan tilgå via brug af følgende link:

https://data.geo.dk/api/v3/maplegend

Version 2 understøttes stadig, men det vil blive fjernet i en fremtidig version.

Fra version 3 af api'et er der adgangsbegrænsning på dette api.

Parametre

Servicen har følgende parametre:

Navn Beskrivelse
geoAreaId Id'et på GeoArea. Se Geo Area for mere information. Kun påkrævet i version 3 af api'et
modelid Angiver id'en på modelen som der skal vises data fra. Skal angives

Output

Servicen leverer en liste med beskrivelse af de enkelte lag.

Navn Beskrivelse
Id Id på laget
Color Farven på laget i hex format.
LongName Et længere beskrivelse af laget
Name Et kort navn til laget
SortOrder I hvilken rækkefølge laget skal vises i. Rækkefølgende er stiggende

Errors

 • 400 Bad Request
 • 401 Unauthorized
 • 500 Internal Server Error

Eksempel

Nedstående eksempel viser hvordan man kalder DHM servicen for København modellen:

https://data.geo.dk/api/v3/maplegend?geoareaid=1&modelid=30
Resultatet af kaldet er så (ved format i XML):
<ArrayOfMapLegend xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Geo.GAL.Models">
  <MapLegend>
    <Color>#969696</Color>
    <Id>3104</Id>
    <LongName>
      Recente fyldlag af sand, grus, ler, organiske aflejringer
    </LongName>
    <Name>Fyld</Name>
    <SortOrder>1</SortOrder>
  </MapLegend>
  <MapLegend>
    <Color>#55640F</Color>
    <Id>3105</Id>
    <LongName>Postglaciale og senglaciale organiske aflejringer</LongName>
    <Name>Organisk</Name>
    <SortOrder>2</SortOrder>
  </MapLegend>
  <MapLegend>
    <Color>#9966FF</Color>
    <Id>3106</Id>
    <LongName>Senglacialt</LongName>
    <Name>Øvre Sand</Name>
    <SortOrder>3</SortOrder>
  </MapLegend>
  <MapLegend>
    <Color>#B48200</Color>
    <Id>3107</Id>
    <LongName>Moræneler, Baltisk is</LongName>
    <Name>Øvre Ler</Name>
    <SortOrder>4</SortOrder>
  </MapLegend>
  ...
</ArrayOfMapLegend>