Geomodel

Returnerer en liste over de geomodeller der gælder for en given koordinat.

GET https://data.geo.dk/api/v3/geomodel

Version 2 understøttes stadig, men det vil blive fjernet i en fremtidig version.

GeoModel

Parameters

Navn Beskrivelse
GeoAreaId Id'et på GeoArea. Se Geo Area for mere information. Kun påkrævet i version 3 af api'et
X Angiver et punkts x-koordinat.
Y Angiver et punkts y-koordinat.
Bbox

Angiver et rektangel (bounding box). Servicen leverer de geomodeller, der overlapper området angivet med denne parameter. Formatet er følgende:

xmin,ymin,xmax,ymax

Srid

Angiver koordinatsystem referencen til koordinaterne i parametrene x,y og bbox.

Feltet er frivilligt og default værdien er 25832 svarende til UTM Zone 32N/Euref89.

GeoModelId

Angiver id'et på den model der ønskes returneret.

Bemærk: Parameternavne til servicen er ikke case sensitive.

Format

Servicen understøtter en af følgende parameter som format:

  • json
  • geojson

Bemærk: Ved angivelse af format=geojson benyttes der pt kun geoareaid fra parameter listen.

Output

Servicen leverer en liste over geomodeller. Output formatet er xml eller json.

Svaret indeholder følgende felter:

Navn Beskrivelse
Id Id'et på modellen.
Name Modellens navn.
Description Beskrivelse af modellen
BoundingBox Området hvor modellen dækker. Se BoundingBox for mere info
Type

Modellenstype. En af følgende værdier:

  • 1 = Geo model
  • 2 = Modeldatabasen
  • 3 = Andre
Priority

Prioriteten for den enkelte model. Jo højre værdi, jo vigtigere model.

Hvis der ligger flere modeller i et område, bruges denne til at vælge den model der er vigtigst for det ønskede område.

Errors

  • 400 Bad Request
  • 401 Unauthorized
  • 500 Internal Server Error

Eksempler på anvendelse

Leverer beskrivelser modeller udpeget via et punkt x,y.

https://data.geo.dk/api/v3/geomodel?geoareaid=1&x=721174&y=6174892

Leverer beskrivelser af alle tilgængelige modeller.

https://data.geo.dk/api/v3/geomodel?geoareaid=1